Taisyklės ir sąlygos

Svetainės biuruseses.lt taisyklės ir sąlygos

Šis dokumentas yra sutartis tarp MB “Koronela” ir Jūsų (toliau – Lankytojas) dėl naudojimosi biuruseses.lt svetaine (toliau – Svetainė), o tai pat ir taisyklės (toliau – Taisyklės), kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys svetainės paslaugomis, įskaitant ir asmenis, neatlikusius registracijos procedūros.

1. Įžanga ir sąvokos.

1.1. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Lankytojui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus ir bet kokius Lankytojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant naudojimąsi elektroniniu paštu, bendravimu vidinėmis žinutėmis, skelbiamos informacijos skaitymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą ir kita (toliau – Paslaugos). Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir (ar) Svetaine.

1.2. Dalis biuruseses.lt teikiamų Paslaugų yra prieinamos už tam tikrą užmokestį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje.

1.3. MB “Koronela” turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, papildyti arba pašalinti šias taisykles bei sąlygas. Jei ir toliau naudositės tinklalapiu, po bet kokių šių sąlygų pakeitimų publikavimo, tai reikš Jūsų sutikimą su pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją biuruseses.lt Svetainėje.

2. Registracija ir prisijungimo duomenys.

2.1. Atsižvelgiant į tai, jog dalis Paslaugų yra prieinamos Lankytojui tik atlikus registracijos procedūrą Svetainėje (toliau – Registracija), Lankytojas yra laisvas pasirinkti Paslaugų, kuriomis jis gali naudotis Svetainėse, apimtį.

2.2. Atlikdamas Registraciją Lankytojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Prisijungimo duomenis. Lankytojui draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Lankytojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis Svetainės administratoriai turi teisę Lankytojo paprašyti įrodyti savo duomenų teisingumą, o to nepadarius neregistruoti Lankytojo, pašalinti Lankytoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų.

2.3. Naudojant registracijos duomenis biuruseses.lt žinos kuriems Lankytojams galima suteikti Mokamas paslaugas, kurie Lankytojai gali nemokamai dalyvauti buruseses.lt organizuojamose renginuiose bei kuriuo adresu siųsti įvairias dovanas bei specialius pasiūlymus. Duomenys, reikalingi registracijai:

(1) slapyvardis

(2) vardas, pavardė

(3) darbovietės pavadinimas – bus siunčiamos biuruseses.lt partnerių dovanos bei spacialūs pasiūlymai

(4) darbovietės adresas – bus siunčiamos biuruseses.lt partnerių dovanos bei spacialūs pasiūlymai

(3) el. pašto adresas

(4) telefono numeris.

2.4. Lankytojas sutinka, jog jis pats, o ne biuruseses.lt, atsako už Prisijungimo duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudojantis Paslaugomis, slaptumą, nebent Prisijungimo duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims dėl biuruseses.lt kaltės.

2.5. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo Prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Lankytojo Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Lankytojui.

2.6. Šalys susitaria, jog biuruseses.lt turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai panaikinti visą ar dalį Lankytojo Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Lankytojas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetainės Paslaugomis, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Lankytojui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų, jei Lankytojas pažeidžia šias Taisykles.

2.7. Patalpindamas savo asmeninę informaciją bei duomenis į biuruseses.lt Lankytojas patvirtina, kad supranta, jog ši informacija gali tapti prieinama tretiesiems asmenims bei prisiima visą su galimu privatumo pažeidimu susijusią riziką.

2.8. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis panaikindamas savo Prisijungimo duomenis Svetainėje nurodytu būdu.

2.9. Registruodamas Svetainėje Lankytojas garantuoja, jog jis tuo metu užima biuro administratoriaus, sekretoriaus, padalinio ar vadovo asistestento, biuro vadovo ar kitas panašias pareigas, kurios patenka į Lietuvos profesijų klasifikatoriuje nurodytą administravimo ir specialiųjų sričių sekretorių grupę. Kilus įtarimams, jog Lankytojas nedirba aukščiau išvardintose pareigose, Svetainės administratoriai gali paprašyti įrodyti, jog Lankytojas dirba išvardintose pareigose, o to nepadarius, anketos bus nedelsiant, be papildomo įspėjimo, šalinamos iš Svetainės duomenų bazės.

3. Reikalavimai anketoje publikuojamoms nuotraukoms:

3.1. draudžiama talpinti nuotraukas, kurių autorinės teisės yra saugomos

3.2. draudžiama talpinti įžeidžiančias ir pornografines nuotraukas

3.3. draudžiama talpinti vaikų nuotraukas ir nuotraukas su kitais asmenimis, jei neturite jų sutikimo

3.4. draudžiama talpinti svetimas nuotraukas

Nuotraukos, neatitinkančios reikalavimų, yra trinamos Svetainės administratorių be išankstinio įspėjimo. Apie ištrintas nuotraukas Vartotojas yra informuojamas el. paštu, nurodytu registruojantis.

4. Bendravimas biuruseses.lt Svetainėje. Teisės į turinį

Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne biuruseses.lt, yra atsakingas už bendravimą su kitais svetainės Lankytojais ir bet kokį Turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine.

Lankytojas sutinka nenaudoti biuruseses.lt Svetainės jokiems neteisėtiems tikslams, bei pateikti, publikuoti, siųsti, laikyti ir/arba platinti turinį, kuris:

4.1. pažeistų bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus,

4.2.būtų neteisingas, netikslus, apgaulingas ar kitaip klaidinantis,

4.3. būtų įžeidžiantis arba kenksmingas bet kurio asmens atžvilgiu,

4.4. pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą arba viešumo teises,

4.5. grėstų pakenkti asmenims ar turtui arba kitaip trukdytų bet kuriam asmeniui ir/arba

4.6. pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus.

biuruseses.lt Svetainėje uždraustas turinys taip pat apima, bet neapsiriboja:

4.7. programomis su virusais ir/ar priemonėmis, pažeidžainčiomis Svetainės saugumą,

4.8. prašymais arba bet kokio tipo reklama

4.9. nelegalios veiklos pasiūlymais arba skatinimu, taip pat pornografijos siuntinėjimu ar kito įžeidžiančio turinio publikavimu, siuntimu ar platinimu

4.10. privačios informacijos (tokios kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodas arba bet kuri kita privati informacija) dalijimusi su trečiomis šalimis apie bet kurį asmenį, negavus to asmens leidimo ir sutikimo.

Registruodamais biuruseses.lt Svetainėje Lankytojas užtikrina, jog yra vienintelis visų teisių į savo publikuojamą turinį savininkas. Nors publikuojamo turinio autorinės teisės išliks Lankytojo nuosavybe, Lankytojas sutinka, kad visas publikuojamas turinys taptų biuruseses.lt Svetainės duomenų bazės dalimi, būtų saugomas neribotą laiką ir naudojamas statistinėms analizėms, skirtoms Svetainės funkcionalumui vystyti ir gerinti.

Lankytojas sutinka, kad jo elektroninis paštas būtų saugomas biuruseses.lt duomenų bazėje bei naudojamas informacinių laiškų siuntimui bei susisiekimui su Lankytoju, iškilus klausimams ar neaiškumams.

5. Mokamos paslaugos Svetainėje biuruseses.lt

Registracija ir Narystė Svetainėje yra mokama.

Registruodamasis Lankytojas privalo sumokėti metinį narystės mokestį – 19.00 eur. Narystė galioja vienerius kalendorinius metus po registracijos bei mokėjimo patvirtinimo. Galiojančios narystės metu Lankytojas tampa bendruomenės “Biurų sesės” nariu. Būdamas nariu Lankytojas turi teisę nemokamai naudotis Svetainės Forumo funkcija, būti kviečiamas į nemokamus “Biurų sesės“ organizuojamus renginius bei gauti “Biurų sesės” partnerių dovanas ar specialius pasiūlymus.

Lankytojas, prieš naudojantis Mokamomis Paslaugomis, įsipareigoja perskaityti ir susipažinti su visomis taisyklėmis, įskaitant apie atsiskaitymo sistemas ir skirtingus mokesčius.

Atskirais atvejais Svetainės valdytojas gali Lankytojui suteikti nuolaidą arba nemokamos registracijos galimybę.

Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad pasibaigus laikotarpiui, už kurį Lankytojas yra sumokėjęs siekdamas naudotis Mokamomis Paslaugomis (jeigu šis laikotarpis nepratęsiamas), Lankytojui gali būti apribota galimybė naudotis Mokamomis Paslaugomis.

6. Apmokėjimas ir pinigų grąžinimas

Apmokėjimas už metinę narystę vykdomas per OPAY mokėjimų surinkimo sistemą ir yra galimas keliais būdais:

6.1. kreditine kortele

6.2. per Lietuvos bankus

biuruseses.lt įsipareigoja atlikti pinigų grąžinimą šiais atvejais:

6.3. Jei paslauga nebuvo suteikta

6.4. Kažkas kitas pasinaudojo Lankytojo kreditine kortele

biuruseses.lt neatsako už tai, jog Lankytojas įsigijo narystę ir nesinaudoja Svetainės paslaugomis ir tokiu atveju pinigai nėra grąžinami.

Pinigai taip pat nėra grąžinami, jei Lankytojas, įsigijęs Mokamas Paslaugas, atliko šiuos veiksmus:

6.5. Jungėsi prie Svetainės biuruseses.lt

6.6. Siuntė žinutes kitiems Svetainės Lankytojams

6.7. Lankėsi tose Svetainės dalyse, kurios yra prieinamos tik Mokamas Paslaugas įsigijusiems Lankytojams